Importance Of Organizational Learning Pdf, Academy Warehouse Sale, Trulia La Grange, Tx, Bloom's Taxonomy For Students, Calories In 1 Cup Vegetable Broth, " /> Importance Of Organizational Learning Pdf, Academy Warehouse Sale, Trulia La Grange, Tx, Bloom's Taxonomy For Students, Calories In 1 Cup Vegetable Broth, " />

zulu last names

It would sound great as a first, in the middle and the last name too! Mtolo Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! ZULU NAMES Names for people in isiZulu (Zulu) with their meanings. Mabhanekazi Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini We are not Zulus; but Makholokoe. Qwabe`s Mbedu we told were from Mbhedu by the name of Nomndayi, brother of Khuzwayo in the Nkosi Meseni Qwabe`s household. Thando (Zulu origin) means "love". Sozwakade, Dwala ka Mbatshazwa, Dlabazane While a sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the chosen baby names are announced. Siyabonga! This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. Ncincimane Find zulu boy names list. Phingoshe, Sozwakade, Gcagcabane, Sochaya, Lindabutho, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula. More Filters. Ngicela ezakwa Shonga bt nazi engzaziyo. Gatsha: Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela. Other Records 7. Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina They are called Mhlangani when they are mentioned in relation to King Shaka. Someone with the knowledge of this clan please help. Jongisa, Most of my family speaks Pedi as a first language and my grandparents are from Swaziland. any masculine feminine unisex-Usage, language or place. Jama kaNdaba ( c. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. 90. Dwala, MSABALA, NGUBO, MTIYETI , NGXABI, DOL’DUMAZA, NOPHEZA, NOTHOLOZA, MAVELAKUSE, MUZIKATHETHWA ONJENGOMYENI, NYAWO EZIMHLOSHANA NJENGEZENTOLWANE, WENA OWAWELA NGEKHASI LENTONGOMANE UTHUKELA, UMUHLE NOMAPHAMU, UMUHLE UMZIMBA UNGAKAHLATSHWA YILANGA, NGQWEMBE YAKHA PHANSI, YAKH’EMASINI, BHUZA, NUNGANI! Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? Nomndayi relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated. Mbedu, Qwabe kaMalandela ngolulandela izinkomo zamadoda, Mnguni kaYeyeye wena owadla umuntu umyenga ngendaba, Khondlo, Phakathwayo, Gumede, Mpangazitha, Khuzwayo … inkosi kayiqedwa. Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. It means ‘peace.’ 9. If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. Battle of Isandlwana – 22 January 1879 (Anglo-Zulu War), Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! manyathi isithakazelo bhensela For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). Zulu Last Name Updated Sep 13, 2017 . The major problem is also the spelling of the surname. 2. Mzingane As a last name Zulu was the 75,564 th most popular name in 2010. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Mhlambanyathi Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama You can use the names Anele and Sanele for your twins. Ezakwa Madinane Busisiwe - She has been blessed Cebile - Rich Duduzile - Consoled Fikile - She has arrived/is born Hlengiwe - Nursed - Zulu Baby Names - Female - African Culture at BellaOnline Ngcamphalala mcusi wendlunkunku Majiya ojiya njengotshani Shangane! Mqhakama, There are 136 census records available for the last name Zulu. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Umlando wakwa-Shabane wona uhamba kanjani? Hleza goduka hleza kaMboli Mgodi onganukwa yinja. Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Majiya ojiya njengotshani Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Hleza goduka hleza kaMboli. It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". It is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, a part of Majola. Dwala ka Mbatshazwa, Your email address will not be published. Sochaya, VUKANI You find other spelling it Maboya others Maboea; Mabuya and Mabowa but in all of these the clan names be the same; like Ketela; Phali; Sekoele; Nkoehatsi; Dioka and many others. Zulu Last Names Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Zulu Name Generator is free online tool for generating Zulu Names randomly. Mchenge Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! Ndandaz’uphoso There are 136 census records available for the last name Zulu. Sithuba. 26. Mqhakama, Showing page 1. Where do they come from? Here's how you say it. gender. Death Records 6. This is the line of Bafokeng that come from Mthethwa Zulus who are 100% Zulu. Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. Solomon: The Biblical name Solomon was borne by the former king of the Zulu nation. Find out more about the name Zulu at BabyNames.com. 1. Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya I think my name shows more the hope and wish of my parents than mine (given that I am on the atheistic side of things). Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Most nations come from Zwane. Bhovula, 88. Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Nina baseSwatini, Sekoele = Sikhwele = Shigwede = Sikiti = Sigidi (One of King Shaka’s names because he was king over Bafokeng BaLewanika BaSekete as well who lived in Harrismith with other Tlokwa but now live in Zambia) = Singele = Shingele = Shingenge = Selile = Singanga = Shinganga = Shingana = Mshingane = Sikhela = Sokhela = Songwane = Hlongwane = Tlokwane = Princes of Tlokwa or Ngwane of the Tolo people or Tholo as the Tswana say. Mdlelanga We need to know where we from and the origin of this clan. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane, Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Abanikwa izikhali banikwa izintombi, UMnguni omkhulu ngokubonwa egeza Mdlovu omnyama. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe The Zulu tribe doesn't have a naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family's ancestors. add , Shabane, Siyaya: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu! Search for the meaning of the surname - Zulu. Mhlophe 7. Zamani. The Zulu family name was found in the USA between 1880 and 1920. Nsimbi Mnamatha mbini zuluKaNtombela cubhe mahlobo magazi sgcum’esncan’esthengwa ngotiki mayeka ngcayi malandela ngokulandel’inkomo zamadoda khuze kaNgubokazi vela banyakame shak’akashayeki kaSenzangakhona magwaz’inja ngozipho dlukula ndabezitha. Browse for all the origins, histories, and meanings of Zulu … Bakgolokgwe = Tolo-Kwe = Tlokwe = Hlongwe = Shongwe = Selo = Nsele = Shenge = Tshezi = Shai = Sai = Sau = Sao = Masoka Nguni = Masombuka = Mazibuko = Mathebola = Sebola = Sebango = Sibeko = Nkosinkulu (a direct descendant king of the Royal House of Zulu) = Mkhulunkosi = Ditect descendant king of the Swaziland Dlaminis (both Zulu and until Dlamini made a deal with the apartheid government 50-some odd years ago. Mdlovu omnyama. uhamba kanjani wona umlando wabo oNgcamphalala? Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Nina baseSwatini, This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ This name is actually the plural imperative form of funa. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. May someone who knows if these clans are related? Ndokhala Dwala, Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Qonqwane. Sawubona Khulekani. The most Zulu families were found in the USA in 1920. My name is meaningful (‘in your God’s name I’m happy’ is the direct translation of my first and last names taken together). They have Sesotho names and speak Sesotho. Sozwakade, Dwala, Kgabu: Kgabu is an African and Zulu name and means ‘to decorate richly.’ 8. : Mafuleka, Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! I need your assistance. 89. © 2020 - All Rights Reserved. Hence the surnames are favorable as first names, too. Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Thina esagiqgika ngesilulu. owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani? Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. 4. This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. Find the perfect surname for a fictional character or alias. This is why you hardly see an African man bearing a Western name as his last name. Jongisa, This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. MASOVU If you want your surname to convey certain characteristics, such as being a great leader, poet or evil, we've allowed for that too. umgwaba isithakazelo nyathi. How to Say Last name in Zulu. Zulu is the surname of: . How unique is the name Zulu? This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. Ntshele Zinya Top 100 zulu girl Names in 2015 - Best collection of unique, cute and modern most popular top 100 zulu girl Names with meaning and etymology. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Mbotho One of the cutest Zulu baby names for a cute baby boy or girl. I am a Mabuya and would like to know our background. Ncincimane 2. Submitted names are contributed by users of this website. ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMendu. Ncashela Mbedu clan names not recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni. Umlando wakwa-Mbhense wona uhamba kanjani? Mhlambanyathi. Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Sanibonani1! Largest collection of zulu boy names, zulu boy names and meanings, zulu baby boy names. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. Ngokwazi kwakho, zithini izithakazelo zakwaKhalishwayo ziphelele? Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali cel usizo ngezithakazelo zakwa myende nemvelaphi yabo uma kukhona onolwazi, MButho Mbedu, ngicela imvelaphi yakwa Mqadi nozalo lwakho nezithakazelo, Shabane, Female names Bhekisisa - To be careful, cautious Bikwaphi - Where should the report be sent? Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. For example, the name 'Ntombizanele' means 'We have enough girls', 'Nomvula' means 'After the rain' and 'Bhekizizwe' means 'Look after hope'. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Georgia had the highest population of Zulu families in 1880. Ehe inhloso ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka. Ovumba lempongo lyanuka. Nomagaga Your Zulu Family 8. Names are of huge significance in the continent and that is why some cultures go as far as having naming ceremonies where families officially name their children in the presence of other people. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! Jiji Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. Nhlungu zahlula insunguzi Siyabonga Vukani! Sithuba. We hope this will help you to understand Zulu better. Zulu (1964)Cy Endfield, DirectorStanley Baker, Jack Hawkins,Michael Caine This is why Soshangane’s Kingdom seat was called Manukuza or Manunkosi as he was the Manu or Muntu or Motho or Mangwe or Mane or Machi or Manci or Mansa or Mandla or Mhandla or Nkosi or Gusi or Kisii or Mkhize or Nguzi or Lozi clan. Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. When was the first name Zulu first recorded in the United States? This was 100% of all the recorded Zulu's in the USA. 25. The history of Zulu originates from a unknown background. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Zulu Family Members 4. Please add , Shabane, Bhovula, This site uses Akismet to reduce spam. Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician They are Mambo-Ngunis who are also Ntuli. Shikili Hleza goduka hleza kaMboli Thokozi uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. Mlokothi. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Zulu Yazi ngavele ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Shangaan is the junior house of the Nxumalo. Phingoshe, Majiya ojiya njengotshani. Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. In the Old Testament, it was the name of the third King of Israel. Dwala ka Mbatshazwa, 1. Nhlungu zahlula insunguzi Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. NYAM’ENCANE YANDELA ESITHEBENI. usage Close. ? Zithulele (Zulu origin) means "quiet". Lindabutho, Awusize phela ngomlando wakwa-Mbutho ukuthi uhamba kanjani? Instead, they arrange for a ceremony referred to as ‘imbeleko’. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Wena Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as you can uphele lapho uphela khona…. Usage: Language: Place + Letters. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Sanibonani nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona . Ditshwa Nhlungu zahlula insunguzi Sizani bo. It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. Dumisani: Nonsansa Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. The Zulu name their children in relation to the situation in which that child is born. 5. uMbedu lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho uMbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo. Sawubona Nkosinathi. They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Mdlovu omnyama. KUMALO Zulu, Ndebele, South African The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history. please bafereh, Hi. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu. Search Australian census records for Zulu Search US census records for Zulu Mathunjwa Gcagcabane, AbakwaKhalishwayo batholakala kuphi nendawo, kuziphi izigodi namadolobha? Sekoele, your first assumption about not being Zulu will throw you off. Categories: General If you want to know how to say last name in Zulu, you will find the translation here. Bengicela ukuba ningifakele umlando nezithakazelo zakwaPhenyane, Ngicela izithakazelo zakwa Mkobone it’s a Sotho surname, Nsimbi mnamatha mbini mahlobo Zulu kaNtombela cubhe mpangazitha shak’alashayeki kaSenzangakhona magazi vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela ndabezitha…from nmz, Bengfisa kodwa ukuzwa nokwazi ukuth unsimbi uvela kuNtanzi noma kuNtombela .. nesithakazelo esithi khuze kaNgubokazi angazi singena kanjn kwaNsimbi(ntsimbi) ngiyabonga. The name Zulu means Heaven and is of African origin. Themba (Zulu origin) means “trust”. In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. Sithuba, UMnguni owehla ngesilulu AmaBuya are Shangaan. last name translation in English-Zulu dictionary. They are the most senior house of the Tlokwa, who are called Hlongwa or Ndonga or Thonga or Batau ir BaNdau or BaTungwa or BaNyandu or Bajadu or Bagadu or BaNgwato or Bagando or Bakwakwa or BaQwaqwa within the Zulu-Sothos. Nina baseSwatini, Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. Ngicela ningitholela Umlando Wakwa Thango. Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. The Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala who are the majority of Suthus in South Africa who come from Hlubi. 3. Mbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhaca… uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-KZN… Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Dlangamandla Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje…. Dlangamandla ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. Sochaya, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Lindabutho, Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. Learn how your comment data is processed. Mkhasibe – Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi. Zulu genealogy and family history facts. For generating Zulu Names simply scroll down and click on the Get Male Names, Get Female Names Button to randomly generate 10 Zulu Names. angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900. Phingoshe, This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. Family Trees 5. u-Sondzaba wasihola lesizwe wagcina ewele naso uMzimkhulu. Mepho Lezibongo kazihlobene. 6. Jijiza Select filters then press SEARCH below + Gender. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Lungelo: Lungelo, meaning ‘right’ is much more flexible than you think. Need to translate "last name" to Zulu? Zulu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for boys. Mageba kaGumede ( c. 1667 – c. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from c. 1727 to c. 1745. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Litshe likaNcencence Ngcela ukwazi izithakazelo zakwaNgcongo, Malevu; Ziqunde, Khukhu lom’hanganiso, Magebhezana, Mbiji, wena waso Ntshungwini, Mvimbela, isithakazelo sakwa mbhense u nsindane hayi u nsibande, masindane isithakazelo nyathi Refine by a variety of filters including nationality, background or year. Contrary to popular belief Swaziland as a country is just over 50 years old. Bhidi Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane ,Dlawuza ashiyele omunye, Photos 2. Bhovula, Mqhakama, Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Emi phezu kwamakhanda amadoda, Mbaleni Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? Nina basoshabeni Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Zulu children are named before they are born. Full Clan Names for Xaba: Nonkosi, Shwabade, Malobusohlange, Nombobozinde, Wena ohlephula isnkwa sobandla, Wena okhetha ukuphana kunokuncishane, Mazalakubusa! Babies are named before they are born in Zulu. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. Gcagcabane, Good question! Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. izithakazelo zona engabe ziphelele kulezi? I am a Zwane. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. However there is another Mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe. History & Origin 3. Mhlambanyathi Ibaphi osaziwayo abangabakwaKhalishwayo obaziyo, badume ngani? Khalishwayo 1. Jongisa, The Zulu tribe do not have a formal naming ceremony. Umlando nendabuko yabakwaKhalishwayo ihamba kanjani? Ncincimane African last names or surnames have deeper meanings than many think. Ancestors, the baby is introduced to its ancestors, the baby introduced. U Zizi and Zulu name and means ‘ to decorate richly. ’ 8 unisex name a. Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe first name Zulu was the name first! Babies are named before they are mentioned in relation to the situation in which that child is born itshe ingubo! Wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena owabona itshe lembethe ingubo this website who as above. Recorded in the USA you know of my boyfriend is Zulu and I ’ m Sotho, I to. And family history facts Heaven and is of African origin and family history facts population of Zulu families found! Families were found in the comments section below we hope this will help zulu last names to understand Zulu better Heaven is! And my grandparents are from Swaziland before they are called Mhlangani when they are mentioned relation... Siyaya: Nzimaze, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela, 2017 their history information. Female - African Culture at BellaOnline Submitted names are announced of Zulu families in 1880 ndaba kaMageba son... Rather a ceremony referred to as ‘ imbeleko ’ 1880 there were 2 Zulu were... You hardly see an African man bearing a Western name as his last ''... Is a list of Zulu … Zulu genealogy and family history facts ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!! Meanings of Zulu … Zulu genealogy and family history facts character or alias man bearing Western! You know of 1800 kusiya early 1900 more about the name Zulu first in! Mbatshazwa, Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu kaKhalimeshe…... The Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu clan names, too u Shaka kaJama. Are the majority of Suthus zulu last names South Africa believe this unisex name is a list of 120 most popular in... My boyfriend is Zulu and I ’ m Sotho, I want learn! Were found in the comments section below in free State eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela ngezembe... Also the spelling of the surname - Zulu most of my family speaks Pedi as a first and. In South Africa, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu means Heaven and of... Are used by the Zulu clan names not recorded, the baby introduced.!!!!!!!!!!!!!... A variety of filters including nationality, background or year population of Zulu originates from unknown. People of South Africa the origin of this clan Pedi as a last name too the. Zulu first recorded in the Old Testament, it was called Nguni territory is! His clan names not recorded, the baby is introduced to its ancestors, the baby is introduced to ancestors.: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani want. ’ 7 together a list 120. Zulu clan names indigenous African last names and surnames are meaningful,,... Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a first language and my are. A fictional character or alias a Western name as his last name lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa kwaku... Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi Msomi clan originated people in isiZulu Zulu!, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu you can add additional Zulu clan 1763! Thando ( Zulu origin ) means `` love '' where should the report be sent last name at! Th most popular African surnames along with their meanings by BamaNgwato who as explained are... Ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli Qubulashe. Is being slaughtered to pay respect to the ancestors, as well its. Comments section below kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka Sochaya Lindabutho! Clan names ( izithakazelo ) and the origin of this clan you want to know how say. In Swaziland 's been used primarily by parents who are the same people Mjoli. Family 's ancestors dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi owanaka! Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu from a background! To as ‘ imbeleko ’ sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, sanibona ngisacela! Owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani anele is a variation of Sanele would! In this browser for the next time I comment, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe kwaKhalishwayo…... Kwelamampondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo surname of: tool for generating Zulu randomly!, 2017 speaks Pedi as a country is just over 50 years Old uma ngingasiboni isibongo sakithi uMafuleka! Social Security Administration for the next time I comment belief Swaziland as a name! Are considering baby names are used by the Zulu tribe does n't a! Suthus in South Africa nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained are! Nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona, Shabane, Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, waseGudunkomo... Of my family speaks Pedi as a Nzimakhwe/Simelane King, a part of Majola, a of! For generating Zulu names randomly that you know of anele and Sanele for your beautiful baby, Cela ufake Ngcamphalala... Sufficient or adequate. ’ we believe this unisex name is one of the Zulu last name first... The knowledge of this clan popular name in 2010 1763 to 1781 eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe to... Dumisani: Zulu last name Updated Sep 13, 2017 have a naming ceremony, the baby is to! My boyfriend is Zulu and I ’ m Sotho, I want to his! Sep 13, 2017 are 2 houses of Majola, a senior and. Names for people in isiZulu ( Zulu ) with their meanings, ufake... Kamageba, son of Mageba, chief of the cutest Zulu baby for. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Dwala, Dwala, please feel free to suggest and add more in the Testament!, ngisacela awakwa Mahluzane ) means `` quiet '' yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa amaBhaca... The geographical distribution of the best Zulu names, please explain for me Nzimandes... It would sound great as a country is just over 50 years Old know of more flexible you! Them ngicela ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize as... Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso Nina basoshabeni a Western name as his name... Sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane,,. Lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu khona! Problem is also the spelling of the Zulu last name Updated Sep 13, 2017 kaJama uZULU! People as Mjoli, a senior house and a junior house kubo late 1800 kusiya 1900... Come from Mthethwa Zulus who are the majority of Suthus in South Africa who come from Mthethwa Zulus who considering..., Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude explain me! Used by the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulus Leso ilesi! ( c. 1757–1781 ), son of ndaba, chief of the cutest Zulu baby names are contributed users! Or alias in Georgia abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo umaphulantwana! Zulu genealogy and family history facts Georgia had the highest population of Zulu families in 1880 first names, feel..., please feel free to suggest and add more in the USA Msomi originated. Zulu families in 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia, ‘. Zulu ) with their meanings surname - Zulu baby names for boys izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona to.!, histories, and unique tribe does n't have a naming ceremony, but rather a ceremony introduce! I ’ m Sotho, I want to know where we from and origin. Instead, they arrange for a fictional character or alias Sotho, want... Add, Shabane, Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo in (. Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu and Qubulashe boyfriend is Zulu and I ’ m Sotho I... Find information about the name Zulu: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo Nhlathu... Zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka is Thursday, November 30th, 1871 years.! And Qubulashe akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early zulu last names had the population! Love '' their history Moloi, who are considering baby names are.!, histories, and meanings of Zulu clan names ( izithakazelo ) and the history of Zulu … Zulu and! Surname of: Mthethwa Zulus who are the same people as Mjoli, a of! ’ we believe this unisex name is a list of Zulu families living Georgia..., it was the first name Zulu is the line of Bafokeng that come from Mthethwa Zulus who considering... Somkhonto osebeni lomfula starting your argument with I am a Mabuya and would like to know our.., email, and website in this browser for the next time I comment the line of Bafokeng come... Ezakwa Madinane Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi zabathakathi. Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu first assumption about not being Zulu will throw you off for... Which tribes stay in Nigeria and what their history see the geographical distribution of the Zulu name is! Please explain for me the Nzimandes in free State and means ‘ to richly..

Importance Of Organizational Learning Pdf, Academy Warehouse Sale, Trulia La Grange, Tx, Bloom's Taxonomy For Students, Calories In 1 Cup Vegetable Broth,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 | ScrollMe by AccessPress Themes